Privacyverklaring :

 

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden en is van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie.

Het doel daarvan is:

1 de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

2 het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

Als stichting zijn wij daarom verplicht een privacyverklaring af te geven.

De Stichting Hart voor Goor gevestigd te Goor  is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens zoals is weergegeven in de Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij als stichting verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Geboorte datum

Datum van geldigheid AED/reanimatie certificaat.

Telefoonnummers

E-mailadres

Deze gegevens zullen nimmer met derden buiten de stichting worden gedeeld.

Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor zaken aangaande de stichting

De stichting bewaart deze persoonsgegevens gedurende tijd van oproepbare Burger Hulp verlener.

Bij beëindiging hiervan zullen de persoonsgegevens direct verwijderd worden.

Burger Hulp verleners hebben het recht van inzage in hun eigen gegevens.

Digitaal worden de persoonsgegevens beveiligd door Norton Securety. Indien de Burger Hulp verlener eerder verwijderd wil worden kan deze zich laten verwijderen door contact op te nemen met de secretaris.