Leren en trainen reanimeren en daarmee levens redden!

We hebben allemaal op TV kunnen zien dat jonge voetballers een hartstilstand kunnen krijgen en indien zij op tijd gereanimeerd worden, weer tot leven kunnen komen. Het gebeurt regelmatig dat jong of oud een hartstilstand krijgt, ook bij uw naaste kan dat zo maar gebeuren. Als je dan kunt reanimeren en behulpzaam kunt zijn, is de kans op overleving best reëel. In Goor is de kans op een hartstilstand 10-15 per jaar uitgaande van het landelijke gemiddelde

Hart voor Goor start weer cursussen reanimatie en leren bedienen van de AED, zodat je levens kunt redden. Goor heeft een up to date bestand van AED’s en behoort hiermee tot de top van Nederland. In Goor is een groot aantal Burgerhulpverleners beschikbaar om te reanimeren in noodsituaties. Daar zijn we trots op en dat willen we ook graag zo houden. Iedereen vanaf 18 jaar kan het leren, we stellen wel als voorwaarde dat je regelmatig een mobiele telefoon bij je hebt en dat je bereid bent om oproepbaar te zijn bij een hartstilstand. Meer informatie hierover is te vinden op onze website www.hartvoorgoor.eu als je opgeleid wilt worden laat het ons dan weten je kunt je melden via de site of per mail aan hartvoorgoor@gmail.com

De reanimatietrainingen vinden plaats in de Klokkenkamp Diepenheimseweg 2 in Goor. 

Onze trainers zijn Rob en Heléne Bode van EPC trainers uit Diepenheim