Het Bestuur:

Voorzitter:

John Kuipers  Korhoenstraat 44  7471 NM Goor  telef 06-53228955

 

Secretaris:

Alice Bomers  Buitenhagen 31  7471 BD Goor   telef 06-21313763

 

Penningmeester:

Evert Barendrecht  Coornhertstraat 20  7471 ZJ Goor