Leren en trainen reanimeren en daarmee levens redden!

We hebben allemaal op TV kunnen zien dat jonge voetballers een hartstilstand kunnen krijgen en indien zij op tijd gereanimeerd worden, weer tot leven kunnen komen. Het gebeurt regelmatig dat jong of oud een hartstilstand krijgt, ook bij uw naaste kan dat zo maar gebeuren. Als je dan kunt reanimeren en behulpzaam kunt zijn, is de kans op overleving best reëel. In Goor is de kans op een hartstilstand 10-15 per jaar uitgaande van het landelijke gemiddelde

Hart voor Goor start weer cursussen reanimatie en leren bedienen van de AED, zodat je levens kunt redden. Goor heeft een up to date bestand van AED’s en behoort hiermee tot de top van Nederland. In Goor is een groot aantal Burgerhulpverleners beschikbaar om te reanimeren in noodsituaties. Daar zijn we trots op en dat willen we ook graag zo houden. Iedereen vanaf 18 jaar kan het leren, we stellen wel als voorwaarde dat je regelmatig een mobiele telefoon bij je hebt en dat je bereid bent om oproepbaar te zijn bij een hartstilstand. Meer informatie hierover is te vinden op onze website www.hartvoorgoor.eu als je opgeleid wilt worden laat het ons dan weten je kunt je melden via de site of per mail aan hartvoorgoor@gmail.com

De reanimatietrainingen vinden plaats in de Klokkenkamp Diepenheimseweg 2 in Goor. Het afgelopen jaar hebben we geen trainingen kunnen geven door Corona, om die reden gaan we ervan uit dat er veel behoefte is om praktisch te oefenen. De avondblokken worden door 2 trainers verzorgd in afzonderlijke ruimtes. Er zijn meer reanimatiepoppen beschikbaar, de opzet van de trainingen is voorlopig alleen praktisch van aard. Er kan veilig worden getraind op 1,5 meter.

Hart voor Goor

 In 2008 heeft een groep senioren van de ondernemers vereniging Goor Collectief het initiatief genomen om AED apparatuur toegankelijk te maken voor burgerhulpverlening. Nadat er een actie onder de bedrijven is gehouden, kunnen we de Goorse gemeenschap ruim 20 AED ‘s aanbieden die 24 uur per dag toegankelijk zijn, om ingezet te worden bij een hartstilstand.  Goor had echter nog geen burgerhulpverleners.Met een kleine werkgroep uit de senioren zijn we, samen met Ambulance Oost, een actie gestart om voor Goor opleidingen te gaan verzorgen. Hiervoor is een subsidie beschikbaar en we komen nu tot  een systeem met ongeveer 150 oproepbare hulpverleners. Ook mensen uit de gezondheidszorg en BHVers kunnen zich hiervoor aanmelden bij www.hartslagnu.nl en zich laten registreren als hulpverlener.Helaas weten wij niet welke mensen zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld voor Goor. Wij willen dan ook allen die zijn opgeleid, oproepen om zich te laten registreren bij www.hartslagnu.nl ,zodat we onze noabers terzijde kunnen staan ingeval van een hartstilstand.  

Wilt u opgeleid worden tot Burger Hulpverlener vul dan het contact formulier in of mail aan info@hartvoorgoor.eu 

Werkgroep Burgerhulpverlening Goor was een werkgroep van Goor Collectief en sinds 16 mei 2017 heeft ze haar eigen stichting  Hart voor Goor. Het bestuur wordt gevormd door John Kuipers voorzitter, Alice Bomers secretaris en Evert Barendrecht als penningmeester.  Voor een bijdrage kunt u de rekening van Stichting Hart voor Goor gebruiken onder vermelding:

AED fonds NL 50 RBRB 0706286979

AED

De Automatische Externe Defibrillator kan worden ingezet nadat u in uw oproep is gevraagd om deze op een bepaald adres op te halen.Tijdens de cursus heeft u ervaren hoe eenvoudig het is om met deze apparatuur om te gaan. De door u opgehaalde AED moet naar de locatie worden teruggebracht  waar u hem heeft opgehaald, indien die niet is gebruikt .Een gebruikte AED gaarne brengen naar de Goorse Apotheek met de vermelding erbij waar die is afgehaald. Als u van het Ambulance personeel nieuwe pads heeft gekregen kunt u de AED terugbrengen,  maar wilt u dan per mail aan info@hartvoorgoor.eu   laten weten dat deze AED  is ingezet. Wij zorgen er dan voor dat deze gecontroleerd wordt .

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.   Registratienr. KvK 68820046

 

Dit moet u weten,

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Van die slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. Dat zijn gemiddeld 200 reanimaties per week. De meeste reanimaties gebeuren thuis. In de meeste gevallen van een circulatiestilstand is het normale hartritme zeer ernstig verstoord. Het gevolg is dat het hart geen bloed meer door het lichaam pompt. Het slachtoffer is bewusteloos en zal overlijden als er niets gedaan wordt. Twee zaken zijn nu van levensbelang: een schok toedienen met een AED (Automatische Externe Defibrillator) en reanimatie. In ongeveer de helft van de reanimaties is een schok nodig om het hart weer op gang te krijgen. Hoe sneller die schok wordt toegediend hoe groter de overlevingskans. Reanimatie, het geven van borstcompressie en mond op mondbeademing, zorgt ervoor dat de zuurstoftoevoer naar de hersenen op gang gehouden wordt. Een ambulance heeft gemiddeld zo'n 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt met 5 - 10%. Reanimatie moet daarom binnen 6 minuten gestart zijn, elke seconde telt. Uw reanimatie als burgerhulpverlener en het toedienen van een schok met de AED zijn dus van levensbelang.
HartslagNu Het alarmeringssysteem dat wordt gebruikt om burgerhulpverleners te alarmeren heet HartslagNu. HartslagNu is van de sector Ambulancezorg zelf en wordt beheerd door de Stichting Hartslag voor Nederland. HartslagNu is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding van een mogelijke reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, maar wordt ook een groep burgerhulpverleners in de omgeving gealarmeerd. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via een sms of via de speciale HartslagNu app.
Stichting Hartslag voor Nederland HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de Stichting Hartslag voor Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverleners aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Onder het motto "Van elkaar, met elkaar en voor elkaar" streeft de stichting naar één platform voor heel Nederland waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld.

 

Zaterdag 6 april 2020. De bewoners van de Kloosterlaan en nabij gelegen straten hebben gecollecteerd voor een nieuwe AED in hun buurt  de opbrengst van € 1765,00 was voldoende voor de aanschaf. 

Super dat het gelukt is 

Vrijdag 8 maart 2019 ter gelegenheid van de 19e Lions benefiet Bridgedrive mogen Alice Bomers en John Kuipers weer een cheque in ontvangst nemen dit keer uit de handen van de voorzitter Dick Tuitert van de Lions afd. Goor Markelo Diepenheim.

Stichting Hart voor Goor ontvangt cheque twv € 1680,-

Alice Bomers en John Kuipers ( Stichting Hart voor Goor) nemen de cheque in ontvangst van Hans Raanhuis (Rabobank Centraal Twente)

Vrijdagavond 14 september mocht de Stichting Hart voor Goor een cheque van  € 1680,- in ontvangst nemen. Dit bedrag is door relaties van de Rabobank bijeengebracht op de golfdag van Rabobank Centraal Twente in Delden. Hart voor Goor was één van de drie genomineerde doelen. Na het dankwoord van voorzitter John Kuipers kreeg Hart voor Goor spontaan een AED aangeboden door DLS training uit Hengelo. Geweldig dat het ondernemershart klopt voor Goor. Met dit bedrag en de AED is er in Goor de komende jaren een optimaal netwerk. Goor redt levens.

Hierbij doet de Stichting Hart voor Goor een oproep om u te melden als vrijwilligers om opgeleid te worden als Burgerhulpverlener die ingezet kan worden in noodsituaties.

Aanmelden kan via de website www.hartvoorgoor.eu