Actie Hart voor Goor

 Hart voor Goor is volop bezig om het openbare AED netwerk te vernieuwen en heeft daarbij de steun van de Goorse bevolking hard nodig. Het onderhouden en vervangen van de 24 openbare AED’s kost jaarlijks al gauw € 7500,-- Maar het bestuur van de stichting heeft een grote achterstand omdat er in het verleden bijna geen actie is ondernomen. Met bijdragen uit het Schoolfeestfonds , bedrijven en Gemeentelijke subsidies zijn we bijna in staat om het netwerk vernieuwd te krijgen. Maar we moeten op zoek naar donateurs die ons jaarlijks met een kleine of wat grotere bijdrage blijven ondersteunen zegt voorzitter John Kuipers zodat we onze levensreddende AED’s kunnen blijven onderhouden en na 10 jaar weer kunnen vervangen. We willen dan ook de inwoners van Goor oproepen om zich aan te melden als donateur dat kan via het formulier hiernaast. Onze Burger Hulp Verleners zullen u er dankbaar voor zijn dat zij bij een hartstilstand  kunnen uitrukken met professionele en betrouwbare apparatuur.

In september 2018 heeft de stichting van het Rabo goede doelenfonds een bijdrage van € 1680,00 ontvangen, mede dankzij andere gaven hebben we nu bijna het gehele AED netwerk vernieuwd en zijn we up to date voor de komende 10 jaar. Maar het onderhoud en vervanging blijft nodig, draagt u ook bij?

U kunt onderstaand formulier invullen en inleveren bij Mevr. Alice Bomers 

Binnenhagen 31 Goor