Stichting Hart voor Goor organiseert de cursussen tot opleiding van Burger Hulp Verlener voor reanimeren en AED bedienen, ook verzorgen wij de herhalingstrainingen zodat u goed geoefend blijft en geregistreerd blijft bij hartslagnu.nl

Per cursus zullen er maximaal 6 deelnemers zijn bij een herhalings training en 6 bij nieuw op te leiden.

De volgende cursussen zijn gepland, in gebouw de "Klokkenkamp" Diepenheimseweg 2   7471 LX Goor gelegen naast de Kerk

Opgave met het in te vullen aanmeldings- formulier of per telefoon aan 06 53228955 of 06-21313763.

Voor meer informatie mail naar hartvoorgoor@gmail.com 

 

Bij de foto's

Rob Boode van EPC trainers geeft deskundige trainingen.

AED netwerk Goor is nu volledig en vernieuwd we kunnen weer door tot 2030.

Herhalings-training 2019 met als trainers Helene en Rob Boode. Dit jaar speciale aandacht voor praktische omstandigheden. Met 2 trainers kunnen we 10 personen per avond plaatsen.

Wij houden herhalings-training op de volgende data in 2019 om 19.30 uur

Maandag     7 oktober  ( 7 )

Maandag 4 november  (10)

Woensdag 6 november  (10)

Woensdag 11 december  (10)

Meld u zich aan met het aanmeldingsformulier.