Conform de regels van de reanimatie raad en volgens covid 19 RIVM regels  kunnen wij weer herhalings training uitvoeren de volgende data zijn per avond met 6 cursisten te bezoeken per leslokaal, meld u aan met het formulier. 

Alle avonden zijn in de Klokkenkamp Diepenheimseweg 2 (voordeur)  en zijn van 19.00  t/m 20.30 uur

U kunt zich al melden voor voorjaar 2024 via het aanmeldformulier. 

woensdag 13 december (  vol )

.

Stichting Hart voor Goor organiseert de cursussen tot opleiding van Burger Hulp Verlener voor reanimeren en AED bedienen, ook verzorgen wij de herhalingstrainingen zodat u goed geoefend blijft en geregistreerd blijft bij hartslagnu.nl

Per cursus zullen er maximaal 6 deelnemers zijn bij een herhalings training, en 6 bij nieuw op te leiden.

De volgende cursussen zijn gepland, in gebouw de "Klokkenkamp" Diepenheimseweg 2   7471 LX Goor gelegen naast de Kerk

Opgave met het in te vullen aanmeldings- formulier of per telefoon aan 06 53228955 of 06-21313763.

Voor meer informatie mail naar hartvoorgoor@gmail.com 

 

Bij de foto's

Rob Boode van EPC trainers geeft deskundige trainingen. Spelende wijs je herhalingstraining volgen. 

AED netwerk Goor is nu volledig en vernieuwd we kunnen weer door tot 2030.

Herhalings-training 2023 met als trainers Helene en Rob Boode. Dit jaar speciale aandacht voor praktische omstandigheden. 

 

Herhalings training najaar  2023  start 19.00 uur.

 

woensdag  25 oktober ( vol )

dinsdag 7 november ( 1vol)

dinsdag 14 november ( vol )

woensdag 13 december (4)

 

inschrijven gaarne met formulier hiernaast. 

 Alle cursussen worden gehouden in de Klokkenkamp Diepenheimseweg 2

Voor hen die de cursus volgen hebben wij indien nodig  een beademingsdoekje beschikbaar.

Ingezette AED en hoe nu verder?

Nadat je een AED hebt gebruikt moet deze weer zo snel mogelijk inzetbaar worden gemaakt. Bel direct 06-53228955 of 06-21323763 dan komen wij de AED ophalen. Krijg je geen gehoor breng dan de AED naar de Apotheek in gebouw de Olifant.