Wij starten weer de herhalings trainingen-

Conform de regels van de reanimatie raad en volgens covid 19 RIVM regels  kunnen wij weer herhalings training uitvoeren de volgende data zijn per avond met 2 x 6 cursisten te bezoeken  6 per leslokaal, meld u aan met het formulier. 

Alle avonden zijn in de Klokkenkamp Diepenheimseweg 2 (voordeur) 

.

Stichting Hart voor Goor organiseert de cursussen tot opleiding van Burger Hulp Verlener voor reanimeren en AED bedienen, ook verzorgen wij de herhalingstrainingen zodat u goed geoefend blijft en geregistreerd blijft bij hartslagnu.nl

Per cursus zullen er maximaal 6 deelnemers zijn bij een herhalings training, en 6 bij nieuw op te leiden.

De volgende cursussen zijn gepland, in gebouw de "Klokkenkamp" Diepenheimseweg 2   7471 LX Goor gelegen naast de Kerk

Opgave met het in te vullen aanmeldings- formulier of per telefoon aan 06 53228955 of 06-21313763.

Voor meer informatie mail naar hartvoorgoor@gmail.com 

 

Bij de foto's

Rob Boode van EPC trainers geeft deskundige trainingen.

AED netwerk Goor is nu volledig en vernieuwd we kunnen weer door tot 2030.

Herhalings-training 2022 met als trainers Helene en Rob Boode. Dit jaar speciale aandacht voor praktische omstandigheden. Met 2 trainers kunnen we 12 personen per avond plaatsen.

donderdag 6 oktober

14.30  - 16.00 uur   ( 3 vrije plaatsen) 19.30  - 21.00 uur   ( 1 vrije plaats)

dinsdag 8 november

19.30  -  21.00 uur  ( 0  vrije plaatsen)

Maandag 14 november

19.30 - 21.00 uur ( 10 vrije plaatsen) 

Meld u zich aan met het aanmeldingsformulier.

Voor hen die de cursus volgen hebben wij een beademingsdoekje beschikbaar.

Ingezette AED en hoe nu verder?

Nadat je een AED hebt gebruikt moet deze weer zo snel mogelijk inzetbaar worden gemaakt. Bel direct 06-53228955 of 06-21323763 dan komen wij de AED ophalen. Krijg je geen gehoor breng dan de AED naar de Apotheek in gebouw de Olifant.